Sản phẩm

  1. Trang chủ
  2. Dây đeo thẻ
  3. Dây đeo thẻ in cao su nổi STT7

Dây đeo thẻ in cao su nổi STT7

Dây đeo thẻ in cao su nổi STT7

Dây đeo thẻ in cao su nổi STT7

Hotline: 0932547810
Dây đeo thẻ nhân viên chất liệu nylon hoặc polyester, in cao su nổi 1 màu trắng đẹp mắt
Bạn sẽ giảm hàng trăm triệu tiền quảng cáo.Hãy liên hệ!

Dây đeo thẻ nhân viên chất liệu nylon hoặc polyester, in cao su nổi đẹp mắt
In cao su nổi 1 màu
Kích thước 1.5cm x 45cm hoặc 2cm x 45cm

 
Top