Sản phẩm

  1. Trang chủ
  2. Móc khóa
  3. Móc khóa cao su
  4. Móc khóa cao su Scooter

Móc khóa cao su Scooter

Móc khóa cao su Scooter

Móc khóa cao su Scooter

Hotline: 0932547810
Móc khóa cao su Scooter được sản xuất và đã giao cho một vị khách ở nước ngoài.
Bạn sẽ giảm hàng trăm triệu tiền quảng cáo.Hãy liên hệ!

Móc khóa cao su Scooter được sản xuất và đã giao cho một vị khách ở nước ngoài. Móc khóa cao su này đường kính 4cm, in dập nổi 2D chất liệu tốt.

Số lượng của đơn hàng là 1000 cái, đây là một trong những đơn hàng mà chúng tôi làm cho khách hàng nước ngoài đặt theo yêu cầu về Việt Nam.

 
Top